Andere thema's

Word lid van D66

  1. Kun je meepraten en –stemmen over de koers van D66 tijdens onze landelijke en regionale ledencongressen
  2. Heb je toegang tot exclusieve evenementen die wij organiseren, zoals de Nieuwe Ledendag in de Tweede Kamer
  3. Kun je gebruikmaken van het brede aanbod aan opleidingen en trainingen die wij aanbieden
  4. Ontvang je drie keer per jaar ons ledenmagazine Democraat
Word lid van D66

Vrijheid voor iedereen

In Europa delen we dezelfde waarden van vrijheid en gelijkheid. Delen we onze democratie en rechtsstaat. Deze grondrechten beschermen we te allen tijde. Als de waarden, zoals vrouwenrechten, homorechten of persvrijheid, onder druk staan moet Europa in actie komen.

D66 logo
D66 logo

In Europa genieten we al bijna 75 jaar van vrede en veiligheid. We zijn het continent met de meeste welvaart. Hier mag je geloven wat je wilt, zeggen wat je wilt en zijn wie je wilt. D66 is trots op Europa. Wij Europeanen hadden de moed en de visie om op de puinhopen van twee wereldoorlogen elkaar de hand te reiken.

Dit is het continent waar de persvrijheid is uitgevonden. Waar als eerste ter wereld twee mannen en twee vrouwen met elkaar konden trouwen. Hier zijn we niet bang voor een ander, maar hebben we oog voor elkaar. Een groot goed, dat we nooit uit het oog mogen verliezen.

Foto: Gerald van Luijk

In Europa samen voor vrijheid en gelijkheid.

Voorstel Rob Jetten en Kees Verhoeven van 8 mei 2019

Dankzij de Europese samenwerking is er al ruim zeventig jaar vrede, veiligheid en voorspoed op ons continent. Mede dankzij de EU zijn we hier welvarender dan ooit. In onze Grondwet staan heel veel belangrijke verworvenheden. Onze Nederlandse waarden liggen erin vast.

We behandelen eenieder in Nederland gelijk.
Je mag hier zeggen wat je wilt
Geloven wat je wilt
Zijn wie je wilt

Onze democratie is erin uitgeschreven. De rol van de Eerste, Tweede Kamer. Van de regering. Maar niet ons lidmaatschap van de Europese Unie. Terwijl we al bijna 70 jaar samenwerken in Europa.

Foto: Wikimedia Commons

D66 dient daarom een bijzonder voorstel in. Een grondwetswijziging. Om het lidmaatschap van de Europese Unie op te nemen in de Nederlandse grondwet. Net als zeventien andere Europese lidstaten, zoals Frankrijk en Duitsland, dat hebben.

Twee belangrijke voordelen

Allereerst kunnen we dan nooit zomaar op een druilerige achternamiddag zonder ‘fatsoenlijk plan’ uit de Unie stappen. Er is dan twee keer een ruime meerderheid nodig in de Tweede Kamer. We zien bij de Brexit wat voor chaos en ellende een Nexit zal opleveren. Dat laten we hier niet gebeuren.

Foto: Wikimedia Commons

Ten tweede leggen we dan eindelijk goed vast welke rol het Nederlandse parlement heeft ‘bij belangrijke besluiten over de Europese Unie’. Daar zijn nu vooral losse afspraken over. D66 wil een duidelijke en stevige rol voor het parlement.

Nederland en de EU gaan hand in hand. Daarom hoort het lidmaatschap thuis in onze grondwet.

 

Lidmaatschap EU in de grondwet

Fabel

"Polen en Hongarije zijn de vrijheid aan het inperken, en Europa doet er niks aan."

"Homoparen mogen in heel Europa met elkaar trouwen."

"Europa is Europa niet meer door de komst van vluchtelingen."

"Turkije komt straks, onterecht, bij de EU. "

Feit

In Polen en Hongarije staan mensenrechten en de democratie steeds vaker onder druk. In Polen is abortus illegaal en wordt de morningafterpil verbannen. Tienduizenden vrouwen betoogden in het land voor abortus. Voor keuzevrijheid. In Hongarije staat de persvrijheid onder druk en wilde premier Orbán een universiteit sluiten. Honderdduizenden Hongaren protesteerden voor vrij onderwijs en voor de democratie.

Onze Europese rechten zijn geen keuzemenu. Er is meer politiek lef nodig om op te treden tegen deze lidstaten. Premier Orbán lijkt nu banger voor de mensen op straat en de Europese rechter. Maar niet voor Eurocommissaris Timmermans. De EU heeft de zogenaamde Artikel 7-procedure tegen Polen en Hongarije ingezet, maar niet doorgepakt. D66 wil dat de Artikel 7-procedure sneller in gang wordt gezet. En dat men sneller naar de Europese rechter stapt. Tot slot wil D66 een nieuwe Europese wet, die zorgt dat álle lidstaten ieder jaar langs de ‘grondrechtenmeetlat’ wordt gelegd.

Deze grondrechten APK, een wetsvoorstel van het Europees Parlement, zorgt ervoor dat dezelfde regels en principes van de rechtsstaat voor de hele EU gelden. Nu is te vaak de partijpolitiek belangrijker dan het aanpakken van de schending van de gezamenlijke waarden.

Foto: Pixabay

Nee, dat is niet waar. Nederland was het eerste land ter wereld waar het homohuwelijk gesloten werd. Iedere Europese lidstaat bepaalt zelf of het huwelijk voor paren van gelijk geslacht wordt ingevoerd. D66 hoopt natuurlijk dat zoveel mogelijk landen dat doen.

Helaas wordt ook nog niet in ieder land het huwelijk voor gelijk geslacht erkend. Stel, twee mannen of twee vrouwen zijn in Nederland getrouwd. Voor hen gelden dan de (juridische) regels voor getrouwde paren. Maar Bulgarije en Polen erkennen het in Nederland gesloten huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen niet.

D66 wil dat alle huwelijken die in een EU-lidstaat zijn gesloten, ook erkend worden in andere lidstaten. Nu is dat nog niet altijd het geval. Als twee getrouwde vrouwen een kind krijgen, worden ze niet in elke EU-lidstaat automatisch allebei als ouder gezien. Dat kan gevolgen hebben als de niet-biologische moeder met het kind op vakantie is naar bijvoorbeeld Litouwen. Sommige landen zouden dat juridisch als kinderontvoering kunnen zien.

Als je getrouwd bent, en misschien kinderen hebt, wil je dat die liefde en je gezin overal op dezelfde manier worden erkend. En niet dat jouw verbintenis als tweederangs wordt beschouwd. Daarom wil D66 dat elk huwelijk dat in de Europese Unie is gesloten, in de hele Unie op dezelfde manier wordt behandeld.

Foto: Unsplash

Onzin! Migratie is iets van alle tijden. Europa is juist het continent waar mensen mogen zeggen wat ze willen, mogen geloven wat ze willen, mogen houden van wie ze willen. Daar zijn we trots op. Mensen die vluchten voor oorlog en geweld, bieden we hier een veilige plek. We vangen ze op zoals we zelf ook opgevangen willen worden.

Dit is het continent waar we samen sterk staan. We helpen kwetsbare groepen, vrouwen en LHBTI’ers. D66 wil specifieke gezondheidszorg gericht op vrouwen en meisjes in opvangcentra. We willen toegang tot medische en psychische zorg voor slachtoffers van seksueel oorlogsgeweld. Daarnaast moet geweld tegen vrouwen, zoals vrouwenbesnijdenis of eerwraak, worden meegenomen in de asielaanvraagprocedure.

Foto: Unsplash

Turkije is officieel ‘kandidaat-lidstaat’, maar komt niet bij de Europese Unie. Op dit moment maakt D66 zich grote zorgen over de ontwikkelingen in Turkije. De scheiding der machten staat onder druk. Fundamentele vrijheden worden aan banden gelegd. Turkije is recordhouder als het gaat om het aantal journalisten in de gevangenis.

D66 wil dat Nederland en Europa Turkije consequent aanspreken op deze misstanden: door de regering en op Europees niveau. Toetreding tot de EU is dus niet aan de orde. D66 heeft er in 2017 bij het kabinet op aangedrongen om de toetredingsgesprekken met Turkije stil te leggen vanwege de verslechterde situatie na de mislukte couppoging.

Foto: Unsplash

Samen opkomen voor vrijheid en gelijkheid

In Europa delen we dezelfde waarden van vrijheid en gelijkheid. Deze grondrechten beschermen we te allen tijde.

We staan op tegen onrecht

In de Europese verdragen is afgesproken dat we iedereen in Europa gelijk behandelen en staan voor onze rechtsstaat en democratie. We treden daarom samen op tegen ondemocratische leiders en ongelijkheid.

Gelijkheid afdwingen

In Europa dwingen we gelijkheid af. Zodat het huwelijk, ook het huwelijk tussen paren van gelijk geslacht, overal wordt erkend. Zodat mensen gelijk loon krijgen voor hetzelfde werk. En zodat er gelijke rechten komen voor mannen en vrouwen.

Grootste vredesproject

Al sinds 1945 leven we in Europa in vrijheid en in veiligheid. Dat is mede dankzij de Europese eenwording. Het Europese project mag dus rustig het grootste vredesproject aller tijden worden genoemd.

Kies 23 mei voor Europa. Stem D66.

D66 is voor Europa. Wij zijn optimistisch. Over onze toekomst in een nog vrijer, schoner, veiliger en welvarender Europa.
Bekijk onze plannen voor Europa