Andere thema's

Word lid van D66

  1. Kun je meepraten en –stemmen over de koers van D66 tijdens onze landelijke en regionale ledencongressen
  2. Heb je toegang tot exclusieve evenementen die wij organiseren, zoals de Nieuwe Ledendag in de Tweede Kamer
  3. Kun je gebruikmaken van het brede aanbod aan opleidingen en trainingen die wij aanbieden
  4. Ontvang je drie keer per jaar ons ledenmagazine Democraat
Word lid van D66

Stikstof

Er is in Nederland een stikstofcrisis. We moeten onze natuur beter beschermen, omdat we teveel stikstof uitstoten. Door de hoge stikstofuitstoot liggen er ook veel bouwprojecten stil.

Je leest hier alles over de plannen van het kabinet en de plannen van D66 om de stikstofuitstoot terug te dringen. 

D66 logo
D66 logo

De hoogste rechter van Nederland heeft vorig jaar uitgesproken dat we de natuur beter moeten beschermen. Dat is hoog nodig, want het gaat heel slecht met de natuur. Dat komt omdat nu te veel stikstof wordt uitgestoten die neerslaat op de bodem, waardoor veel soorten natuur verdwijnen.

 

Stikstof verarmt onze natuur en is slecht voor de gezondheid van mensen. Mede doordat te veel stikstof neerslaat op onze bodem, is sinds 1990 het aantal wilde dieren in Nederland gehalveerd. Minder dan 10 procent van onze natuur is nog maar in goede staat.

 

Het gevolg van teveel stikstof? Veel bouwprojecten liggen stil, omdat de rechter heeft verboden bouwvergunningen af te geven zolang de natuur niet beter wordt beschermd. Terwijl juist heel veel mensen op zoek zijn naar een betaalbaar huis. De stikstofuitstoot moet drastisch omlaag, zodat we onze natuur beter beschermen en weer huizen kunnen bouwen.

We stoten teveel stikstof uit

Na jarenlange verwaarlozing, is er eindelijk aandacht en geld voor onze natuur. Planten, insecten en diersoorten verdwijnen. Dat tij willen én moeten we keren.

De komende 10 jaar investeren we daarom 300 miljoen euro extra per jaar in natuurherstel en natuurbescherming. Dit is een totaalinvestering van maar liefst 3 miljard euro, een verdubbeling van het natuurbudget. Natuurgebieden worden verbonden en robuuster gemaakt. Zo worden natuurgebieden groter en geven we de natuur de ruimte zodat het aantal plant- en diersoorten weer kan toenemen.

Het kabinet heeft afgesproken dat in 2030 een kwart minder stikstof wordt uitgestoten in Nederland. En in de helft van de kwetsbare natuurgebieden moet zo weinig mogelijk stikstof neerdalen, zodat het daar geen negatieve effecten meer heeft op onze natuur. Dit wordt allemaal wettelijk vastgelegd, zodat we er zeker van zijn dat komende kabinetten zich aan deze doelen houden. Hiermee wordt voorkomen dat nieuwe economische activiteiten leiden tot verslechtering van de natuur.

Bron: Unsp

De natuur wordt hersteld, beschermd en versterkt

Veel bouwprojecten liggen nu stil. We moeten voorkomen dat bouwbedrijven omvallen en mensen hun baan verliezen door de stikstofcrisis. Heel veel mensen zoeken een betaalbare huur- of koopwoning. De nood op de woningmarkt is nu het hoogst.

Daarom neemt het kabinet maatregelen om ervoor te zorgen dat we weer kunnen bouwen. Denk aan: financiële hulp voor boeren om de omslag naar duurzame landbouw te maken, boeren die willen stoppen daarbij helpen en een verlaging van de maximumsnelheid overdag. In totaal bieden deze maatregelen dit jaar al de ruimte om maar liefst 75.000 extra woningen te bouwen.

Bron: Unsplash

We gaan weer huizen bouwen

We gaan boeren helpen om de veestapel verder te laten inkrimpen. Daarmee zorgen we ervoor dat de natuur wordt versterkt. De meeste stikstofuitstoot is namelijk afkomstig uit de landbouw. Naast de eerder aangekondigde uitkoopregelingen voor varkenshouders rondom woongebieden, kunnen grote stikstofuitstoters uit de veehouderij die gevestigd zijn bij natuurgebieden nu ook stoppen als zij dat willen. Daar krijgen ze een eerlijke vergoeding voor. 

 

Ook is er geld om andere boeren die willen stoppen uit te kopen en om boeren te helpen met de omschakeling naar veel duurzamere landbouw: kringlooplandbouw. Kringlooplandbouw is beter voor de boer en beter voor onze aarde. Een boer kan met duurzame landbouw namelijk meer geld verdienen met minder dieren.

 

Bron: Unsplash

Boeren helpen

Voor D66 zijn de stikstofmaatregelen mooie stappen om onze natuur te beschermen en te versterken. Hiermee zorgen we er ook voor dat de bouw weer op gang komt. Veel mensen zijn namelijk op zoek naar een betaalbare huur- of koopwoning.

 

Toch blijft D66 strijden voor méér. Willen we alle kwetsbare natuur beschermen, dan moeten we de stikstofuitstoot met de helft verminderen. D66 vindt dat we dat doel in uiterlijk 2050 bereikt moeten hebben. Ook moet het kabinet meer werk maken van de volledige omslag naar kringlooplandbouw. Dat is beter voor de boer én beter voor de aarde.

 

Er is nu een omschakelingsfonds van 175 miljoen euro, dat boeren financieel helpt met de omslag naar duurzame landbouw. Dat is een goed begin, maar het is niet genoeg. Bij een verdere omslag naar kringlooplandbouw hoort volgens D66 ook verdere inkrimping van de veestapel. Zodat er niet alleen in totaal minder dieren zijn in Nederland, maar ook minder dieren per boerderij. Dat is goed voor de natuur en voor het dierenwelzijn.

Is D66 tevreden?

Minder stikstof

04-10-2019

We gaan boeren uitkopen

01-11-2019

Extra geld voor de stikstofproblematiek

13-11-2019

De natuur beter beschermen

07-02-2020

Groot stikstofpakket

24-04-2020

We gaan boeren uitkopen

Eerlijke vergoeding voor varkensboeren
Varkenshouders krijgen een eerlijke vergoeding wanneer zij willen stoppen. Eerst werd 180 miljoen toegezegd, maar met het laatste pakket is hier 275 miljoen euro voor vrijgemaakt.

 

Duurzamer boeren
Intern salderen: Dit betekent dat een bedrijf binnen het eigen bedrijf stikstofruimte vrijmaakt voor een nieuw en duurzamer project, om in totaal de stikstofuitstoot te verminderen.

Extra geld voor de stikstofproblematiek

Het kabinet trekt 500 miljoen uit voor het oplossen van de stikstofproblematiek.

De natuur beter beschermen

Beschermen van de natuur
Van de 500 miljoen die eerder beschikbaar werd gesteld, wordt 250 miljoen euro uitgetrokken voor natuurbescherming en het ontwikkelen van grotere natuurgebieden.

 

Maximumsnelheid omlaag
De maximumsnelheid wordt overdag (tussen 06.00 uur tot 19.00 uur) verlaagd naar 100 kilometer per uur. Dat is een noodzakelijke maatregel om de stikstofuitstoot te verlagen, waardoor we onze natuur beschermen en weer huizen kunnen bouwen. Voor wegen waar nu een maximumsnelheid van 120 of 130 kilometer per uur geldt, blijft deze gelden in de avond en de nacht.

 

Minder eiwit in veevoer
Het kabinet zet in op het verlagen van het eiwitgehalte in veevoer, want elk eiwit zit vol met stikstof. Hier is 73 miljoen euro voor vrijgemaakt.

Groot stikstofpakket

Verduurzaming van stallen
172 miljoen euro beschikbaar voor de verduurzaming van stallen. Ook komen er coaches die boeren helpen om de stikstofuitstoot te verminderen. Met het laatste stikstofpakket is dit 280 miljoen euro geworden.

 

Boeren uitkopen
Grote boerenbedrijven die naast natuurgebieden gevestigd zijn, krijgen een eerlijke vergoeding wanneer zij willen stoppen. Hier is 350 miljoen euro voor beschikbaar.

Samen met de provincies kijkt de minister of boeren op korte termijn extern kunnen salderen. Als je als bedrijf of boer wil uitbreiden of een nieuw project wil starten, heb je een natuurvergunning nodig en dus het recht om stikstof uit te stoten. Sikstofrechten kun je krijgen door ze over te kopen van iemand die deze rechten al bezit (of door binnen je eigen bedrijf te verduurzamen, dat is intern salderen). Van die opgekochte rechten komt dertig procent ten goede aan de natuur en mag dus niet worden vergund. Ook kan je tijdelijk je “stiktofruimte” aan een andere boer of een ander bedrijf geven. Dit heet verleasen.

 

Ervaringen uitwisselen
Er komt een netwerk van proefbedrijven waarin boeren in de melkveehouderij ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen om uitstoot van methaan en ammoniak te verminderen.

Natuur beschermen
De komende 10 jaar wordt 300 miljoen euro per jaar geïnvesteerd in natuurherstel en natuurbescherming. Dat is een verdubbeling van het huidige budget voor natuur.

 

Boeren helpen met de omslag naar duurzame landbouw
Er komt een omschakelfonds voor boeren die willen overstappen naar kringlooplandbouw (175 miljoen euro).

 

Boeren uitkopen
Er wordt 1 miljard euro uitgetrokken voor het uitkopen van de grote stikstofuitstoters in de melkveehouderij.

 

Mest milieuvriendelijker verwerken
De mest wordt op een centrale plek verwerkt. Dit betekent dat boeren niet meer zelf hun mest hoeven te verwerken voor het klaar is om op het land te gaan, maar dat dit voor hen wordt gedaan op een centraal punt, waar de stikstofuitstoot beperkt wordt. 

Daarnaast gaan boeren de mest verdunnen door regenwater op te vangen. Dit betekent dat minder stikstof wordt uitgestoten. 

 

Weidegang verlengen
De weidegang wordt verlengd,  koeien kunnen dus langer naar buiten. Dit is goed voor het dierenwelzijn en voor het verminderen van stikstofuitstoot.

 

Innovatie in de bouw
25 miljoen euro voor innovatie in de (woning)bouw, om zo min mogelijk stikstof uit te stoten. 

Voor bio-industrie is geen toekomst meer

Boeren passen zich al decennialang aan. Ze beantwoorden nieuwe regels met nieuwe technieken. Of met harder werken. Of met allebei. Zeventig uur werken voor weinig geld, dat is niet de toekomst die boeren zich voorstellen als ze beginnen. Ze houden van hun dieren en het landschap. Het liefst willen ze dier- en natuurvriendelijk ondernemen.

 

De huidige manier van voedsel produceren is niet langer houdbaar meer. Na de uitspraak van de rechter vorig jaar heeft D66 voorgesteld om de veestapel te halveren, door over te stappen op kringlooplandbouw. De meeste stikstofuitstoot komt namelijk uit de landbouw. 

 

Daarom wil D66 dat boeren geholpen worden met deze overstap. De aarde wordt dan veel minder belast en er is meer ruimte voor dierenwelzijn. Voor bio-industrie is volgens D66 geen toekomst meer: Nederland is een postzegel waar veel te veel kippen, varkens en geiten worden gehouden.

Waarom kringlooplandbouw?

 

Door kringlooplandbouw kunnen boeren met minder dieren meer verdienen, omdat we geen duur voer aan dieren geven dat mensen ook kunnen eten. Als koeien gras, varkens restproducten en kippen insecten eten, dan heeft de boer lagere kosten en het is beter voor de aarde. Meer verdienen kan een boer als we hem helpen deze producten tegen een betere prijs op de markt af te zetten.

Kringloop- landbouw

De eerste stappen richting kringlooplandbouw zijn gezet en de veestapel krimpt in. Toch moet meer gebeuren om de aarde minder te belasten. De huidige manier van voedsel produceren is niet langer houdbaar. Een gehele omslag naar kringlooplandbouw is nodig.

 

Wat moet er nu gebeuren om kringlooplandbouw verder te brengen?

– Ondernemers die willen overstappen naar kringlooplandbouw lopen vast in een woud aan regels, bijvoorbeeld die van het mestbeleid. Deze regels moeten versimpeld worden, zodat wetgeving de boeren helpt in plaats van tegenwerkt.

– De 700 miljoen euro die Nederland via het Europese landbouwbeleid ontvangt, moet in het geheel uitgegeven worden aan het stimuleren van kringlooplandbouw.

– Boeren moeten gratis toegang krijgen tot kennis over hoe zij over kunnen stappen op kringlooplandbouw.

– Supermarkten en de gehele verwerkende industrie moeten hun assortiment duurzaam maken en boeren daar een eerlijke prijs voor betalen. D66 heeft onlangs dit [klikbare link] voorstel ingediend, dat daarbij kan helpen.

– Het dierenwelzijn moet verbeterd worden in de landbouw. Bij een volledige omslag naar kringlooplandbouw is er meer ruimte voor het dier. Zolang de omslag naar kringlooplandbouw nog niet volledig is, blijft D66 strijden voor meer ruimte voor de dieren, zodat zij hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen.

De toekomst voor D66

Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor een schoon klimaat. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!
Meld je aan