Andere thema's

Word lid van D66

  1. Kun je meepraten en –stemmen over de koers van D66 tijdens onze landelijke en regionale ledencongressen
  2. Heb je toegang tot exclusieve evenementen die wij organiseren, zoals de Nieuwe Ledendag in de Tweede Kamer
  3. Kun je gebruikmaken van het brede aanbod aan opleidingen en trainingen die wij aanbieden
  4. Ontvang je drie keer per jaar ons ledenmagazine Democraat
Word lid van D66

Prinsjesdag

Goed nieuws. We kiezen vandaag voor de toekomst. We gaan veel meer woningen bouwen, zodat ook jij een betaalbaar huis kan vinden. Jouw lasten gaan omlaag en die van bedrijven omhoog. Dat is wel zo eerlijk. En we gaan écht investeren in het Nederland van de toekomst: in het klimaat en innovatie.

D66 logo
D66 logo

Er is een ramp gaande op de woningmarkt. De prijzen van koop- en huurhuizen rijzen de pan uit. Veel jonge mensen en starters komen niet in aanmerking voor een (sociale) huurwoning, maar kunnen ook geen huis kopen. Er is maar één oplossing om deze ramp het hoofd te bieden: bouwen, bouwen, bouwen.

Bron: Unsplash 

Er komt heel veel geld beschikbaar om duizenden woningen te bouwen. Op die manier kunnen starters en middeninkomens sneller een huis vinden. Gemeenten krijgen bijvoorbeeld een subsidie als ze nieuwbouwprojecten starten. Ook woningcorporaties krijgen geld, zodat ze voldoende geld hebben om nieuwe woningen te bouwen én bestaande woningen te verduurzamen.

Bron: Unsplash

Voor veel meer woningen

Het gaat goed met de economie, maar veel mensen voelen dat nog onvoldoende. De lonen stijgen bijvoorbeeld minder hard dan de economie. Dat is niet eerlijk en gaan we dus veranderen.

Werkende mensen gaan minder belasting over hun inkomen betalen. Mensen krijgen flinke lastenverlaging, bedrijven niet. Zodat werken loont en de economische groei niet blijft plakken bij grote bedrijven. Dat is wel zo eerlijk.

Bron: Unsplash

We maken de belasting die bedrijven betalen eerlijker. Het is gek dat de bakker om de hoek wel winstbelasting betaalt, maar grote multinationals als Shell of Philips (bijna) niet. Nu krijgen grote multinationals nog belastingvoordelen. Zo kunnen ze kosten van hun winst aftrekken om minder belasting te hoeven betalen. Dat gaan we aanpakken: bedrijven gaan gewoon winstbelasting betalen.  Zoals het hoort.

Bron: Unsplash

Voor een eerlijke rekening

We staan voor grote opgaven in Nederland. Het klimaat verandert. Het is hoog tijd dat onze economie van grijs verandert in groen.

Wij Nederlanders kunnen op het cruciale moment antwoord geven op de grote vragen. Na de Watersnoodramp van 1953, bouwden wij de Deltawerken. We legden de Zuiderzee droog en bouwden een van de jongste steden ter wereld in de Flevopolder. En toen in de jaren zestig.

Wij Nederlanders laten ons niet gek maken. We kunnen de Groningse gaskraan dichtdraaien en onze huizen van het gas afhalen. We kunnen voldoende huizen bouwen, zodat iedereen een betaalbare woning kan vinden. En we kunnen de omslag maken naar duurzame landbouw, zodat boeren met minder dieren meer geld verdienen.

Bron: Unsplash

D66 kiest voor optimisme en investeringen. We gaan miljarden investeren in de nieuwe economie. In wetenschap en innovatie. Zodat Nederland straks het eerste land is waar vanuit elektrische vliegtuigen opstijgen. Zodat we hier kweekvlees eten en exporteren. En zodat kunstmatige intelligentie onderzoek naar de genezing van kanker vooruitbrengt.

Bron: Unsplash

Voor de toekomst van Nederland

D66 kijkt niet alleen naar de plannen voor 2020, maar ook naar de plannen voor de toekomst. De politiek is er om de grote vraagstukken niet uit de weg te gaan. Dat doet D66 dan ook niet. Denk aan het vraagstuk over leven en dood, zoals Kamerlid Pia Dijkstra doet met haar wet voltooid leven. Of over emancipatie en gelijke kansen, zoals Kamerlid Vera Bergkamp doet met haar pleidooi voor een tijdelijk vrouwenquotum.

Het is tijd voor keuzes.

Voor een open samenleving

Nederland is een open, vrije en tolerante samenleving. Hier moet het niet uitmaken waar je vandaan komt, van wie je houdt of wat je gelooft. Toch is het debat verziekt. Het is tijd dat de overheid een alternatief biedt. Het goede voorbeeld geeft. In ons vrije land is er geen plek voor discriminatie en religieuze intolerantie. Laten we de moderne realiteit omarmen. Want diversiteit, in geslacht, afkomst, geloof of geaardheid, maakt ons alleen maar sterker.

Foto: Jeroen Mooijman

Voor een betaalbare woning

Als een huis weer bereikbaar wordt, moeten mensen ook zeker zijn dat werken loont. De economische groei mag niet blijven plakken aan grote bedrijven. Juist de werkenden, de mensen die de motor van onze economie zijn, moeten voelen dat het goed gaat. Een loonstijging van 2,5% is dan nog niet voldoende. Dat moet beter! Het is daarbij ten eerste de taak aan de bedrijven.

Bron: Unsplash

Voor de toekomst

D66 kiest voor de toekomst. Wij kijken naar de horizon. En gaan de grote vraagstukken niet uit de weg. Niet alleen naar vandaag en morgen, maar naar de verre toekomst. In een snel veranderende wereld moeten we op zoek naar nieuwe welvaart. Weg van de kolencentrales en de oude economie, op naar de windmolens en de nieuwe economie. De volgende generatie moet ook kunnen zeggen: ik heb het beter dan mijn ouders. Laten we investeren in het kweekvlees van Maastricht. In de biotechnologie van Delft. En in de nieuwsgierigheid van Eindhoven. Laten we investeren in de toekomst. Zodat jij op je volgende reis in een Nederlands elektrisch vliegtuig zit.

Bron: Unsplash

En we gaan door…

Fabel

"Gepensioneerden zijn opnieuw de dupe"

"De lage inkomens gaan er helemaal niet op vooruit."

"Zelfstandigen gaan erop achteruit"

"Jullie doen te weinig voor het onderwijs"

Feit

Dat klopt niet. Ook deze groep gaat erop vooruit. Dit komt door een hogere AOW-uitkering en een hogere zorgtoeslag. Gepensioneerden met een hogere aanvullend pensioen betalen minder belasting.

Van een groep gepensioneerden is het pensioen meerdere jaren niet geïndexeerd. Een aantal pensioenfondsen zal waarschijnlijk de pensioenen moeten korten. Juist nu de economie zo goed gaat, is dit natuurlijk ontzettend zuur. In het pensioenakkoord is daarom afgesproken dat pensioenfondsen volgende jaar met een dekkingsgraad boven de 100% niet hoeven te korten. De grens ligt nu bij 104,2%. Er is dus meer ruimte voor pensioenfondsen.

Nog meer afspraken maken om kortingen te voorkomen zou oneerlijke zijn tegenover de jongeren van nu. Door het pensioenakkoord hebben jongeren, ouderen, werkenden en gepensioneerden de kans op een beter pensioen.

Foto: Unsplash

 

Dat is niet waar. Alle groepen gaan er komend jaar duidelijk op vooruit. Voor de helft van de huishoudens stijgt de koopkracht met minimaal 1,4% en maximaal 2,7%.

Werken moet meer lonen. Daarom gaan werkende mensen er in 2019 gemiddeld 2,4% op vooruit. Tot slot is volgens het pensioenakkoord 400 miljoen beschikbaar zodat mensen eerder kunnen stoppen met werken.

Bron: Unsplash

Ook deze groep gaat erop vooruit. De zelfstandigenaftrek wordt in 2020 met €250 verlaagd. Daar staat tegenover een extra verhoging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. De verwachte koopkrachtstijging voor zelfstandigen is 2,0%.

Mensen die een eigen bedrijf opzetten of hun bedrijf laten groeien leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie. Daar maken wij ons sterk voor. Deze groep ondernemers krijgen met de opvolging van de DBA (wet deregulering arbeidsrelatie) meer vrijheid om te ondernemen.

Foto: Unsplash

Door vorige kabinetten is jarenlang onvoldoende geld vrijgemaakt voor onderwijs. D66 heeft in haar verkiezingsprogramma in 2017 jaarlijks 3,8 miljard extra opgenomen voor onderwijs. Een groot verschil met de verkiezingsprogramma’s van de VVD (100 miljoen), CDA (200 miljoen) en ChristenUnie (600 miljoen). In het regeerakkoord is afgesproken jaarlijks 1,9 miljard extra te investeren. Zonder D66 was er niet zoveel in onderwijs geïnvesteerd.

Wat doen we met dit geld?
Dit geld wordt gebruikt voor belangrijke wensen van mensen die in het onderwijs werken. Namelijk voor een hoger salaris, het aanstellen van meer conciërges, voor verlaging van de werkdruk van leraren en meer onderzoek.

Natuurlijk willen wij sneller en meer investeren in onderwijs. Daar blijven we ons voor inzetten.

Foto: Jeroen Mooijman

Sluit je aan, word lid!

Bouw je mee aan de toekomst? Zodat we de wereld schoon achter laten voor onze kinderen? We volop woningen bouwen? En werken aan écht progressieve thema's, zoals voltooid leven en lhbti-rechten? Doe mee!
Ja, ik doe mee!