Andere thema's

Word lid van D66

  1. Kun je meepraten en –stemmen over de koers van D66 tijdens onze landelijke en regionale ledencongressen
  2. Heb je toegang tot exclusieve evenementen die wij organiseren, zoals de Nieuwe Ledendag in de Tweede Kamer
  3. Kun je gebruikmaken van het brede aanbod aan opleidingen en trainingen die wij aanbieden
  4. Ontvang je drie keer per jaar ons ledenmagazine Democraat
Word lid van D66

Klimaatakkoord

Scholieren uit het hele land staakten voor hun toekomst. Voor een leefbare planeet. Vandaag kunnen we zeggen dat de politiek heeft geluisterd en geleverd. We hebben een klimaatakkoord waarmee Nederland de klimaatdoelen van Parijs gaat halen.

D66 logo
D66 logo

Wij laten zien dat verandering geen droom is. Het is een daad.

Wie vervuilt gaat betalen

Misschien wel de belangrijkste vraag: wie gaat het betalen? Dat is simpel: wie vervuilt gaat betalen. Bedrijven krijgen een stevige CO2-heffing opgelegd als ze teveel uitstoten. Zo’n nationale CO2-heffing is uniek in de wereld. Dat doen we verstandig, dus we jagen bedrijven niet naar het buitenland om daar CO2 uit te stoten. Dat zou het klimaat niets vooruit helpen. En we verdelen de rekening eerlijker: bedrijven betalen meer en de energiebelasting voor huishoudens gaat met 100 euro omlaag.

Bron: Unsplash

Iedereen kan meedoen

We zorgen dat iedereen mee kan doen. Niet iedereen kan zomaar zijn huis verduurzamen, daarom gaat de overheid helpen. Met bijvoorbeeld subsidies voor isolatie en driedubbel glas.

Foto: Jeroen Mooijman

Het taboe eraf

Wie had een paar maanden geleden gedacht dat er een stevige CO2-heffing zou zijn? En dat we rekeningrijden zouden gaan uitwerken? Tot voor kort waren dit nog taboes voor onze conservatieve regeringspartners. Maar nu gaan we grootverbruikers belasten en eindelijk aan de slag met rekeningrijden. Dat is veel eerlijker: wie meer uitstoot, betaalt ook meer.

Bron: Unsplash

Een taaie bezigheid

Regeren is een taaie bezigheid. Dat hebben we ook in deze kabinetsperiode weer gemerkt. Het is eerder boren in hardhout dan met een mesje door de boter gaan. Maar vandaag is een dag om stil te staan bij de kracht van samenwerking. Het klimaatakkoord is een overwinning voor het politieke midden. Voor de coalitie. En vooral voor D66. Dit resultaat was het klimaatdrammen waard. 

Na drammen, nu daden voor het klimaat

Er komt een CO2-heffing voor bedrijven

— De vervuiler gaat betalen voor de uitstoot. De industrie gaat al vanaf 2021 betalen voor hun CO2 uitstoot.
— Bedrijven gaan een stevige CO2-heffing betalen als ze teveel uitstoten. Deze heffing is uniek in de wereld!
— We doen het verstandig: We jagen bedrijven niet naar het buitenland om daar CO2 uit te stoten, maar zorgen dat ze hier vergroenen. De banen blijven dus ook hier.
— De energiebelasting voor de industrie gaat omhoog, voor huishoudens en het midden- en kleinbedrijf naar beneden. Dat is wel zo eerlijk.

Foto: Unsplash

Rekeningrijden is eerlijker, fietsen, scooters, vrachtwagens en bussen worden elektrisch

— Er komt 75 miljoen euro extra voor fietsenstallingen, zodat mensen die naar hun werk gaan makkelijker hun fiets kunnen parkeren.
— Er is een taboe doorbroken! In 2026 wordt rekeningrijden ingevoerd. Dat is eerlijker, want als je meer gebruik maakt van de weg betaal je meer dan wanneer je minder rijdt. Het zorgt er ook voor dat mensen meer door kunnen rijden.
— We zetten fors in op auto’s, bussen en vrachtwagens die rijden op waterstof. In 2025 zijn alle nieuwe bussen elektrisch! Vanaf 2030 stoot geen enkele bus meer uitlaatgassen uit. Dat betekent minder fijnstof en diesellucht in de straten en minder geluid van ronkende bussen.
— Vanaf 2025 worden alleen nog elektrische scooters verkocht. Schonere lucht en minder herrie dus!

Foto: Picryl

Jouw woning betaalbaar verduurzamen

— We zorgen dat jij jouw koop- of huurwoning betaalbaar en makkelijk kan verduurzamen.
— Er komen extra subsidies voor het isoleren van je huis ven voor dubbelglas.
— We stappen veilig van het  Gronings gas af. De overheid gaat woningeigenaren en verhuurders helpen aan alternatieven voor het Gronings gas.

Foto: Unsplash

Meer natuur, minder vee

— We beschermen onze natuurgebieden.
— Er is nog steeds veel uitstoot van de bio-industrie. Daarom investeren we extra geld om het aantal dieren terug te brengen.
— Daar helpen we boeren natuurlijk mee: Goed voedsel voor ons en een goede boterham voor de ondernemer.

Foto: Unsplash

Veel meer groene en betaalbare stroom

— De energiebelasting gaat met 100 euro naar beneden.
— Dankzij meer windparken op de Noordzee en doordat we de kolencentrales sluiten, is in 2030 70% van onze opgewekte stroom groen.
— We leggen daken van bedrijven en scholen vol met zonnepanelen.

Foto: Unsplash

Elektrische auto’s worden betaalbaar

— In 2030 is de standaard om een elektrische auto te kopen, in plaats van een vervuilende auto die uitlaatgassen uitstoot.
— Alleen kleinere auto’s en middenklassers worden aantrekkelijker gemaakt om te kopen.

Foto: Unsplash

De belangrijkste maatregelen op een rijtje

Dat is simpel: wie vervuilt moet betalen. Bedrijven gaan een stevige CO2-heffing betalen als ze teveel uitstoten. Zo’n CO2-heffing is uniek in de wereld. En we doen het verstandig: We jagen bedrijven niet naar het buitenland om daar CO2 uit te stoten, maar houden ze hier. De banen blijven dus ook hier. En we maken het eerlijker: bedrijven betalen meer en jouw energiebelasting gaat met 100 euro omlaag.

Bedrijven betalen meer, jij minder

In het concept-klimaatakkoord werden de lasten van de Opslag Duurzame Energie (ODE) 50/50 verdeeld tussen mensen en bedrijven. De ODE is een bijdrage die mensen en bedrijven betalen over het energiegebruik. Het geld investeren we in windmolens en zonnepanelen. De industrie stoot echter veel meer CO2 uit. Daarom maken we de ODE verdeling eerlijker. Mensen dragen 33% bij en bedrijven 66%.

Foto: D66

Misschien wel de belangrijkste vraag: wie gaat het betalen?

Wat is een verstandige CO2-heffing?

Nederland wordt een wereldwijde koploper in het beprijzen van vervuiling van industrie. In Europa hebben we afspraken gemaakt, dat bedrijven betalen voor hun CO2 uitstoot. Dat is het emissiehandelsysteem. Daarbovenop komt de CO2 heffing. Dit betekent dat vanaf 2021 de industrie moet betalen voor elke ton CO2 dat ze teveel uitstoten dan toegestaan. In 2021 betaalt een bedrijf 30 euro en in 2030 125-150 euro per ton CO2.

Per type bedrijf wordt een grens aan toegestane CO2 uitstoot vastgesteld. De Nederlandse industrie moet daarmee voldoen aan de 10% meest efficiënte fabrieken van Europa. Zo zorgen we ervoor dat de industrie en bijbehorende werkgelegenheid in Nederland blijft en hier verduurzaamt en niet elders gaat vervuilen.

Wat is rekeningrijden?

Rekeningrijden is betalen naar gebruik voor het autorijden. Je betaalt geen vaste lasten per maand voor het bezit van de auto, maar betaalt bijvoorbeeld per kilometer.

Er zijn drie varianten voor rekeningrijden:
— Alle auto’s betalen op basis van tijd- en plaats, spits en emissie.
— Er komt een tijd- en plaatsgebonden heffing. Geen spitsheffing, dus je betaalt niet extra tijdens de ochtend- en avondspits.
— Alleen elektrische auto’s gaan betalen, andere fossiele auto’s blijven belasting betalen.

Er is nu afgesproken dat alle drie bovenstaande opties worden uitgewerkt. Het kabinet maakt dan een beslissing. Vanaf 2026 gaan we echt starten met een vorm van rekeningrijden.

Foto: Picryl

We doorbreken de taboes: een CO2-heffing en rekeningrijden

Fabel

"Het is onzin dat Nederland voorop moet lopen"

"Dit scheelt maar 0,000007 graden "

"Dit kost 1000 miljard "

Feit

Natuurlijk heeft Nederland met 0,2 procent van de wereldbevolking niet de grootste CO2-uitstoot. Wel hebben we de 18de economie van de wereld. Onze uitstoot per hoofd is het driedubbele van het wereldwijde gemiddelde. Nederland bungelt nu onderaan de lijstjes in Europa.

Wanneer wij als enige land actie ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan, dan zou het effect van ons kleine land klein zijn. Dat is natuurlijk niet zo, 195 landen hebben het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Wij zijn een van de eerste landen die een maatregelenpakket klaar hebben liggen om op tijd de energietransitie tegen te gaan. Dit biedt ons enorme kansen op om als land voorop te lopen in technologieën en kennis die we kunnen exporteren naar het buitenland. Zoals we altijd met onze unieke kennispositie op watermanagement aantrekkelijk zijn geweest voor andere landen.

Foto: eigen foto D66

 

Er is een verhoogd broeikaseffect te merken op onze aarde, door deze hoge CO2 concentraties houden we warmte vast. Dit heeft droge zomers en ontzettend veel neerslag tot gevolg. Wanneer deze hoge concentratie aan CO2 doorzet zal de zeespiegel stijgen en verliezen we biodiversiteit. Veruit de meeste wetenschappelijke onderzoeken wijzen in dezelfde richting: opwarming van de aarde door de mens.

Wanneer wij als enige land actie ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan, dan zou het effect van ons kleine land klein zijn. Dat is natuurlijk niet zo, 195 landen hebben het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Wij zijn een van de eerste landen die een maatregelenpakket klaar hebben liggen om op tijd de energietransitie tegen te gaan. Dit biedt ons enorme kansen op om als land voorop te lopen in technologieën en kennis die we kunnen exporteren naar het buitenland. Zoals we altijd met onze unieke kennispositie op watermanagement aantrekkelijk zijn geweest voor andere landen.

Foto: Unsplash

 

Deze stelling werd onlangs door het NRC als onwaar.

“Dat de overgang naar een bijna klimaatneutrale economie veel geld kost, valt niet te bestrijden. Verspreid over ruim dertig jaar gaat het om investeringen van honderden miljarden euro. En zeker in de richting van 2050 zijn de onzekerheden nog groot en is onduidelijk wie de hoogste rekening krijgt. Maar de berekening van Forum voor Democratie van de „ruimschoots” 1.000 miljard is niet accuraat, bestrijkt slechts een deel van de transitie en houdt geen rekening met de opbrengsten van de transitie. We beoordelen de stelling als onwaar.”

Bron: NRC Handelsblad

Foto: Unsplash