Andere thema's

Word lid van D66

  1. Kun je meepraten en –stemmen over de koers van D66 tijdens onze landelijke en regionale ledencongressen
  2. Heb je toegang tot exclusieve evenementen die wij organiseren, zoals de Nieuwe Ledendag in de Tweede Kamer
  3. Kun je gebruikmaken van het brede aanbod aan opleidingen en trainingen die wij aanbieden
  4. Ontvang je drie keer per jaar ons ledenmagazine Democraat
Word lid van D66

Een schoon klimaat

Europa moet alles doen voor een schone toekomst. De klimaatdoelen van Parijs halen. De Europese natuur beschermen. De omslag maken naar schone energie. Door innovatie zorgen voor duurzame groei, banen en welvaart. Wij maken Europa klimaatkoploper.

D66 logo
D66 logo

#1 Internationaal spoorplan

D66 wil dat het makkelijker wordt om de trein te nemen in plaats van het vliegtuig. Daarom moet er goed internationaal spoor liggen. Met zeven plannen voor het internationale spoor wil D66 de internationale trein een echt alternatief maken voor het vliegtuig. Dat is beter voor het klimaat en biedt meer comfort voor de reiziger.

De opwarming van de aarde wacht niet op de ideale politieke omstandigheden. We moeten nu in actie komen! Dat kan Nederland als klein land niet alleen. Voor een schone aarde moeten we de handen ineenslaan in Europa.

“We moeten klimaatdrammers zijn en nú samen in actie komen.

 

Foto: Unsplash

#2 Europese vliegtaks

Schone lucht in Europa kunnen we alleen samen bereiken. Vervuilend vervoer pakken we daarom gezamenlijk aan. Maatregelen die D66 daarvoor voorstelt, zijn het afschaffen van de vrijstelling van accijns op kerosine in Europa, de invoering van een Europese belasting op vliegtickets en daarnaast ook het afschaffen van de btw op treinkaartjes.

De prijs van vliegen geeft op die manier een betere afspiegeling van de totale kosten en de trein wordt volwaardig concurrent op korte afstanden. De opbrengsten hiervan kunnen worden gebruikt om te investeren in de ontwikkelingen van duurzame vervoerswijzen, zoals CO2-vrije luchtvaarttechnologie.

Foto: Unsplash

#3 Europese Energie-Unie

D66 pleit voor een krachtige en eensgezinde Europese aanpak van het energiebeleid. Energie is te duur, te vervuilend, en we zijn veel te afhankelijk van de grillen van Rusland. We moeten van 28 kleine energie-unies naar één krachtige energie-unie. Een Europa met een overvloed aan schone, goedkope energie en onafhankelijk van derde landen.

D66 in Europa voor het klimaat

Onze drie grootste plannen voor een schone wereld.

Wij willen een internationaal Natuurakkoord

Er is een internationaal Natuurakkoord nodig om de natuur te beschermen en het uitsterven van diersoorten tegen te gaan. D66-leider Rob Jetten wil dat de EU het voortouw neemt voor zo’n akkoord, bij de VN-natuurtop in Beijing volgend jaar.

Elke dag sterven diersoorten uit. Bossen verdwijnen, het natuurlijk evenwicht wordt verstoord. In navolging van het Klimaatakkoord van Parijs moeten alle landen de handen ineen slaan.

In zo’n Natuurakkoord komen niet alleen concrete doelen te staan, maar ook harde afspraken waar alle landen zich aan moeten houden. Die richten zich dan op bijvoorbeeld het tegengaan van ontbossing, opruimen van de plastic soep en bestrijden van vervuiling.

Foto: Unsplash

Diersoorten sterven uit

Iedere dag sterven tientallen diersoorten uit. In 50 jaar is de populatie wilde dieren met 60 procent afgenomen in de wereld. Eén van de laatste voorbeelden is het uitsterven van de witte neushoorn. In maart 2018 is het laatste mannetje op aarde doodgegaan. De voorpagina’s worden af en toe gehaald door deze stille, maar grote crisis. We schrikken van dit soort nieuws, maar gaan de volgende dag op dezelfde voet verder. Er moeten concrete doelen komen om de vernietiging van natuur te stoppen. Een soort kan maar één keer uitsterven. Het is definitief en onomkeerbaar.

Foto: Unsplash

Parijs voor natuur

De doorbraak van klimaatverandering op de politieke agenda is een feit, maar een andere grote bedreiging voor de aarde wordt vergeten: de vernietiging van de natuur. Er is een politiek akkoord tegen klimaatverandering, maar een ‘Parijs voor de natuur’ is in geen velden of wegen te bekennen. D66 wil dat tijdens de EU-top in Sibiu wordt afgesproken dat natuurbescherming een topprioriteit is. In 2020 wordt in Peking, China een wereldwijde natuurtop gehouden. Dat is het uitgelezen moment om een akkoord te sluiten met andere landen.

Foto: Unsplash

D66 vecht voor onze dieren en de natuur

Fabel

"Andere Europese landen doen veel minder aan het klimaat."

"De gewone man moet opdraaien voor de kosten."

"We werken alleen aan het klimaat en niet aan de natuur."

"Nederland is te klein om de wereldwijde klimaatproblemen op te lossen."

"Koploper zijn op het gebied van klimaat, heeft geen voordelen."

Feit

We zouden eerst naar onszelf moeten kijken voordat we naar andere landen gaan wijzen. We zijn een van de vieste jongetjes van de klas. Het is belangrijk dat we weer vooroplopen.

Vervuiling stopt niet bij de grens en de strijd tegen klimaatverandering vraagt daarom om het bundelen van alle Europese krachten. D66 ziet het als de taak van Europa om de vervuiler te laten betalen en met oplossingen te komen die bijdragen aan een schone economie.

Foto: Unsplash

We moeten ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen en dat de vervuiler gaat betalen voor de uitstoot. Voor iedereen, huishoudens en bedrijven, moet een schone optie betaalbaar worden.

Wie het milieu bewust vervuilt, moet daarvoor betalen. Dat doet D66 met een Europese CO2-belasting en een Europese vliegtaks.

Foto: Unsplash

Onzin! D66 wil dat er naast een klimaatakkoord, ook een natuurakkoord komt. Landen moeten samenwerken om ontbossing en uitsterven van diersoorten tegen te gaan.

En dat is hard nodig. Iedere dag sterven er wereldwijd tientallen diersoorten uit, worden er duizenden bomen gekapt en komt er meer plastic in onze zeeën en oceanen. Ook in Europa wordt een flink aantal diersoorten met uitsterven bedreigd, denk aan de bruine beer en de lynx.

In een internationaal Natuurakkoord komen niet alleen concrete doelen te staan, maar ook harde afspraken waar alle landen zich aan moeten houden. In 2030 is de ontbossing gehalveerd; is de plastic soep opgeruimd en sterven er geen diersoorten meer uit door menselijk handelen.

Foto: Unsplash

 

Wanneer wij als enig land actie zouden ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan, dan zou het effect van ons land klein zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. Toch moeten we wel de handen ineenslaan om de klimaatcrisis de baas te zijn.

In Nederland werkte D66 mee aan de historische klimaatwet. In Europa is er een klimaatwet, die strenge uitstooteisen oplegt aan alle lidstaten. Dankzij het werk van onze Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy is het Europees klimaatdoel zelfs verder opgeschroefd: 40 naar 55 procent uitstootvermindering ten opzichte van 1990.

Daarnaast werken we op wereldniveau samen. In totaal hebben 195 landen het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Al die landen gaan de uitstoot van CO2 tegen, door soortgelijke maatregelen te nemen.

Foto: Gerald van Luijk

Door in Europa koploper te zijn, kunnen we vooroplopen in duurzame innovaties en technologieën. Dat is goed voor onze economie.

Aangezien alle Europese landen zich gecommitteerd hebben aan het Parijsakkoord, zal er de komende jaren een grote vraag zijn naar technologieën voor de energietransitie. Dit geldt ook voor goed geschoold personeel: we kunnen vroeg technisch geschoolden aantrekken en opleiden.

Foto: Kevin Beenhouwer

Voordelen van samenwerken voor het klimaat

Europa moet alles doen voor een schone toekomst.

Voor onze kinderen

We geven de wereld een stuk schoner door aan de generaties van de toekomst.

De handen ineen

De klimaatcrisis is een mondiaal probleem, dat we écht oplossen als we samenwerken.

Groene banen

Verduurzaming is een kans voor de economie: het zorgt voor innovatie en nieuwe, ‘groene’ banen.

Kies 23 mei voor Europa. Stem D66.

D66 is voor Europa. Wij zijn optimistisch. Over onze toekomst in een nog vrijer, schoner, veiliger en welvarender Europa.
Bekijk onze plannen voor Europa