Andere thema's

Word lid van D66

  1. Kun je meepraten en –stemmen over de koers van D66 tijdens onze landelijke en regionale ledencongressen
  2. Heb je toegang tot exclusieve evenementen die wij organiseren, zoals de Nieuwe Ledendag in de Tweede Kamer
  3. Kun je gebruikmaken van het brede aanbod aan opleidingen en trainingen die wij aanbieden
  4. Ontvang je drie keer per jaar ons ledenmagazine Democraat
Word lid van D66

Migratie

Migratie is van alle tijden. Of het nu gaat om mensen die vluchten voor oorlog en geweld, of mensen die in een ander land willen werken. Europa en Nederland moeten een veilige plek bieden.

D66 logo
D66 logo

Migratie is eigen aan de mens. Sterker nog; de mens zou waarschijnlijk zijn uitgestorven als hij niet de natuurlijke drang had gehad om steeds op zoek te gaan naar een beter bestaan.

Dat mensen hun land verlaten omdat ze daar geen perspectief hebben, is niet gek. De enige reden dat iemand op een klein rubber bootje een onstuimige zee over gaat, is omdat de plek waar het hem brengt, meer perspectief biedt dan de plek waar hij of zij vandaan kwam.

Foto: Unsplash

En toch boezemt het beeld van ongecontroleerde migratie veel mensen angst in. Angst voor verlies van controle, angst voor verlies van identiteit, of simpelweg angst voor concurrentie bij banen of een huis.

D66 is ervan overtuigd dat we dit vraagstuk op een goede manier kunnen aanpakken. Maar dat moeten we dan wel samen doen. Niet alleen in Nederland. Maar ook internationaal.

Door te investeren in goed bestuur, economische ontwikkeling  en werkgelegenheid in landen van herkomst. Door gewetenloze criminelen die misbruik maken van kwetsbare mensen internationaal aan te pakken. En door te zorgen dat migranten in het land van aankomst volwaardig meedoen. Met taalles vanaf dag één en directe toegang tot werk.

Foto: Jeroen Mooijman

We bieden mensen die vluchten voor oorlog en geweld een veilige plek

Als mensen vanuit een andere Europese lidstaat hier een baan vinden, zijn ze welkom. De komende jaren komen er duizenden vacatures bij, in de bouw, de agrarische sector en in de zorg.

Foto: Unsplash

D66 biedt mensen in heel Europa de kans zich te ontwikkelen. Wij sluiten mensen met ambitie niet op in hun eigen land. De komende jaren krijgen we onze vacatures niet met alleen Nederlanders vervuld, daar hebben we arbeidsmigranten voor nodig.

We hebben juist méér arbeidsmigranten nodig. En we vangen mensen op zoals we zelf opgevangen willen worden.

Nederland profiteert van open grenzen in Europa. Het geeft Nederlanders de vrijheid om in een ander land te gaan wonen en werken. Arbeidsmigranten en werkgevers dragen tegelijkertijd hun steentje bij aan de Nederlandse economie.

Foto: Unsplash

We hebben mensen nodig om onze vacatures te vullen

Fabel

"Nederlandse banen worden ingepikt door migranten."

"Er komen steeds meer gelukszoekers naar Nederland, het land raakt vol."

"Vluchtelingen komen massaal naar Europa."

Feit

Werkgevers geven aan dat ze echt heel goed arbeidsmigranten kunnen gebruiken. Arbeidsmigranten doen meestal werk waar geen Nederlandse werknemers voor te vinden zijn. Bovendien blijkt uit onderzoek dat het niet leidt tot verdringing.

Dat zie je ook in de cijfers: nu geeft een kwart van de werkgevers aan dat ze minder kunnen produceren dan ze zouden willen door het tekort aan uitzendkrachten. Zo staan er nu ruim 277 duizend vacatures open. En de tekorten groeien, over vier jaar zijn er in de zorg nog 125 duizend mensen nodig.

Maar dat is niet alles. We moeten werkgevers ook op hun verantwoordelijk wijzen dat zij ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer op weg moeten helpen om aan de slag te komen. Dat lukt niet altijd, maar er is nog steeds een groep die met hulp wel aan de slag kan.

Toch hebben we op de lange termijn arbeidsmigranten nodig om de vergrijzing op te kunnen vangen. In de zorg bijvoorbeeld, maar ook gewoon om premies en belasting te betalen. Dat geld is nodig voor de AOW en stijgende zorgkosten.

Foto: Pixabay

Voor mensen die vluchten voor oorlog en geweld, moet Europa een veilige plek zijn. We vangen ze op zoals we zelf opgevangen willen worden. En we laten ze meedoen, met taalles vanaf dag één en toegang tot werk in heel Europa.

Daarnaast is het ook belangrijk dat mensen worden opgevangen in de regio. Mensen die onterecht profiteren van deze noodsituatie, moeten zo snel mogelijk teruggestuurd worden.

Foto: Jeroen Mooijman

Lang niet iedere vluchteling komt naar Europa. 85 procent van de Syrische vluchtelingen wordt opgevangen in grenslanden als Libanon, Jordanië of Turkije. In Libanon is 1 op de 4 inwoners vluchteling.

Europa moet altijd een veilige plek zijn voor iedereen die vlucht voor oorlog en geweld. Laten we vluchtelingen opvangen zoals we zelf ontvangen willen worden.

Foto: Maaike Zeeuw

Voordelen van meer arbeidsmigranten

D66 vertelt het eerlijke verhaal. We hebben arbeidsmigranten hard nodig de komende jaren!

Goed voor economie

Het is goed voor onze economie: in 2016 droegen arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa ongeveer 5 miljard euro bij na aftrek van hun beloning, dat is zo’n 300 euro per Nederlander.

Nodig in de bouw

Op de lange termijn hebben we arbeidsmigranten nodig, met name in de bouw, de agrarische sector en de zorg, om de vergrijzing op te kunnen vangen.

Geen Nederlanders

Veel arbeidsmigranten doen werk waarvoor geen Nederlandse werknemers te vinden zijn.

Kies 23 mei voor Europa. Stem D66.

D66 is voor Europa. Wij zijn optimistisch. Over onze toekomst in een nog vrijer, schoner, veiliger en welvarender Europa.
Bekijk onze plannen