Andere thema's

Word lid van D66

  1. Kun je meepraten en –stemmen over de koers van D66 tijdens onze landelijke en regionale ledencongressen
  2. Heb je toegang tot exclusieve evenementen die wij organiseren, zoals de Nieuwe Ledendag in de Tweede Kamer
  3. Kun je gebruikmaken van het brede aanbod aan opleidingen en trainingen die wij aanbieden
  4. Ontvang je drie keer per jaar ons ledenmagazine Democraat
Word lid van D66

D66 is voor Europa

Het is hoog tijd dat iedereen die voor Europa is zich laat horen. Voor een sterk Nederland hebben we niet minder, maar juist meer Europa nodig. Daarom was, is en blijft D66 de meest pro-Europese partij.

D66 logo
D66 logo

#1 Al bijna 75 jaar vrede, veiligheid en welvaart

Het Europese project is het grootste vredesproject aller tijden. Niet voor niets won de EU in 2012 de Nobelprijs voor de Vrede. Hier mag je geloven wat je wilt, zeggen wat je wilt en zijn wie je wilt.

Foto: Gerald van Luijk

#2 Samen sta je sterker

Voor internationale problemen bestaan al lang geen nationale oplossingen meer. We pakken grote uitdagingen als klimaatverandering, terrorisme en migratie samen aan.

Foto: Gerald van Luijk

#3 We bieden vluchtelingen samen een veilige plek

Mensen die vluchten voor oorlog en geweld bieden we in Europa een veilige plek. We helpen ze daarnaast met de integratie: met taalles vanaf dag één en toegang tot werk.

Foto: Jeroen Mooijman

#4 Samen sta je veel sterker tegen Trump, Poetin en China

Nederland heeft 17 miljoen inwoners. In de EU wonen een half miljard mensen. Alleen gezamenlijk maken we een vuist tegen grootmachten als de Verenigde Staten Rusland en China.

#5 Het brengt geld in het laatje

Het grootste deel van onze diensten en producten gaan naar andere Europese landen. Doordat we geen importtarieven betalen, levert dat geld op voor onze economie.

Foto: Kevin Beenhouwer

#6 Je hebt geen gedoe aan de grens

Dankzij de open grenzen zijn er geen extra grenscontroles als je de grens over gaat. Ook hoef je aan de grens geen geld te wisselen en wisselkoers te betalen, dankzij een gezamenlijke munt.

#7 Het zorgt voor banen

In heel Europa kunnen mensen werken of een bedrijf beginnen. In Nederland levert de vrije handel maar liefst 100.000 (!) extra banen op.

#8 Je kan overal in Europa makkelijk studeren

Studenten kunnen in heel Europa op uitwisseling. In 2017 gingen maar liefst 800.000 studenten in een ander Europees land studeren.

Foto: Unsplash

#9 Makkelijk werken

Dankzij de open grenzen kunnen Europeanen overal werken. Ook in Nederland hebben we de komende jaren arbeidsmigranten nodig, mensen die hier in de tuinbouw, bouw of zorg komen werken.

#10 Makkelijk een bedrijf beginnen

Dankzij de open grenzen kan je in heel Europa vrij reizen, overal wonen, werken en een bedrijf beginnen. Meer dan een half miljoen Nederlanders wonen elders in Europa.

Foto: Jeroen Mooijman

#11 Makkelijk betalen, zonder extra kosten

Dankzij de invoering van de euro in 2002 kun je zonder extra kosten betalen en geld opnemen met je betaalpas. In andere landen betaal je wel extra kosten voor betalen en geld opnemen.

#12 Je kan overal gratis internetten

Sinds juni 2017 kan je overal in Europa zonder extra kosten mobiel bellen en internetten. De roamingkosten zijn afgeschaft.

Foto: Unsplash

12 redenen waarom de EU onmisbaar is (ook voor jou)

Voor een schoon klimaat

Eén Europese Energie Unie, zodat we vanaf 2050 alleen nog maar duurzame en schone energie gebruiken.

Foto: Unsplash

Een veilige plek voor oorlogsvluchtelingen

Een realistisch asielbeleid voor de hele EU, waar we echte vluchtelingen veilig opvangen en nieuwkomers taalles krijgen vanaf dag één.

Een veilig Europa

Een veilig Europa, met een gezamenlijke krijgsmacht en een Europese Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Werken aan onze economie

Meer Europese handelsverdragen met liberaal democratische landen. Dat is goed voor onze ondernemers, voor meer banen en voor onze economie.

Foto: Pixabay

Meer geld naar innovatie

Geen miljardeninvestering in ouderwetse landbouw, maar in de toekomst: in innovatie en duurzaam voedsel.

Foto: Unsplash

D66 vecht voor Europese oplossingen

Want een sterk Nederland kan niet zonder een sterk Europa

Fabel

"Andere Europese landen doen veel minder aan het klimaat."

"De EU kan geen vluchtelingen meer opnemen."

"De EU kost ons alleen maar geld en levert niets op."

"We hebben niet meer Europa nodig."

"Europese subsidies worden verspild."

Feit

We bungelen onderaan het lijstje. Het is belangrijk dat we weer vooroplopen. Vervuiling stopt niet bij de grens en de strijd tegen klimaatverandering vraagt daarom om het bundelen van alle Europese krachten. We zouden eerst naar onszelf moeten kijken voordat we naar andere landen gaan wijzen. D66 ziet het als de taak van Europa om de vervuiler te laten betalen en met oplossingen te komen die bijdragen aan een schone economie.

Foto: Gerald van Luijk

Lang niet iedere vluchteling komt naar Europa. 85 procent van de Syrische vluchtelingen wordt opgevangen in grenslanden als Libanon, Jordanië of Turkije. In Libanon is 1 op de 4 inwoners vluchteling. Europa moet altijd een veilige plek zijn voor iedereen die vlucht voor oorlog en geweld. Laten we vluchtelingen opvangen zoals we zelf ontvangen willen worden.

 

Onzin. Voor een sterk Nederland hebben we juist meer Europa nodig. De Europese Unie levert iedere Nederlander tussen de 1500 en 2000 euro per jaar op (bron: CPB). Maar liefst 71% van onze export, zoals groenten en fruit, gaat naar andere Europese landen. Die vrije handel levert ons bijna 100.000 banen op.

 

Grote uitdagingen als klimaatverandering, migratie en terrorisme kan Nederland niet alleen aan. Daar moeten we in Europa voor samenwerken. Want samen sta je sterker, helemaal nu Donald Trump de NAVO dreigt te verlaten en Vladimir Poetin oorlogen begint aan de grenzen van Europa. D66 is duidelijk. Voor een sterk Nederland hebben we niet minder, maar juist meer Europa nodig.

 

De Europese Unie gebruikt haar geld voor tal van belangrijke onderwerpen: van goede treinverbindingen tot het wegnemen van handelsbarrières, van natuurbehoud tot de opvang van vluchtelingen. Ook in Nederland profiteren we hier ruimschoots van. D66 vindt het wel belangrijk dat de EU het subsidiebeleid beter controleert en er strengere voorwaarden zijn. Een lidstaat moet voldoen aan onze gezamenlijke Europese waarden, zoals een gezonde rechtsstaat en democratie, om recht te hebben op Europees geld.

 

Dankzij D66

…is er een Europese klimaatwet.

Want klimaatverandering pakken we samen aan. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa werkte D66 hard aan een klimaatwet. Daarin leggen we wettelijk vast dat de uitstoot van broeikasgassen fors lager moet zijn in 2030. Die extra uitstootvermindering is gelijk aan de uitstoot van vier miljoen (!) auto’s.

…kwam er een Europees actieplan om samen een vuist te maken tegen stroperij van bijvoorbeeld neushoorns.

Daardoor kunnen bijvoorbeeld douaniers en politieagenten beter worden opgeleid om criminelen sneller te pakken.

… is een Europees fonds voor NGO’s opgericht die vechten voor mensenrechten en de rechtsstaat.

Dat is hard nodig in landen waar dat onder druk staat zoals Hongarije en Polen.

…werd er een speciale Brexit-helpdesk geopend voor iedereen die vragen heeft over Brexit.

Bij de Brexit staat voor D66 de bescherming van burgerrechten voorop. Het is dankzij D66 ook een harde voorwaarde voor het Europees Parlement voor Brexit.

…is er een nieuwe Europese privacywet (AVG), die jouw belangen beschermt.

Europeanen genieten nu de beste privacy ter wereld, want je bent zelf de baas over je eigen data en die mogen pas gebruikt worden als jij daar toestemming voor geeft.

… is er een Europees waarschuwingssysteem om risico’s bij het vliegen over conflictgebieden te vermijden.

Europese landen moeten nu verplicht informatie delen zodat iedereen over dezelfde informatie beschikt. Op die manier kunnen landen en luchtvaartmaatschappijen beter beslissen wat veilig is en wat niet.

… is netneutraliteit verankerd in een Europese wet.

Daardoor hebben we in de EU open internet, met eerlijke concurrentie online. Telecomaanbieders mogen bijvoorbeeld geen kosteloze online diensten, zoals Whatsapp en Skype, meer verbieden.

… zijn er duidelijke Europese exportcontroleregels voor goederen,

die zowel militair als civiel kunnen worden gebruikt. Dit zorgt voor meer controle op technologieën die kunnen worden gebruikt bij mensenrechtenschendingen. Want dat soort technologie mag niet in de verkeerde handen vallen.

… zijn de registratie, identificatie en opleidingseisen

voor piloten van drones Europees geregeld.

….zijn de hoge btw-tarieven op e-books afgeschaft.

Successen van D66 in Europa

Voordelen van de Europese Unie

Al sinds 1945 leven we in Europa in vrede en veiligheid, met een enorme welvaart.

Grote uitdagingen

Grote uitdagingen los je allang niet meer alleen op. Om de uitdagingen van dit moment, zoals klimaatverandering, terrorisme en migratie aan te pakken, moet je de handen ineenslaan.

Goed voor de economie

Europese samenwerking is heel goed voor de Nederlandse economie. 71% van de goederen en diensten gaan naar andere Europese landen en daar betalen we geen importtarieven over. De vrijhandel levert ons bovendien 100.000 extra banen op.

Vrij reizen

Meer dan een half miljard Europeanen kunnen vrij reizen, wonen, werken en ondernemen in heel de EU.

Europese tijdlijn

1948

Congres van Europa in Den Haag

1951

Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS)

1958

EURATOM

1991

Val van de Berlijnse muur

1992

Verdrag van Maastricht

2002

Invoering van de Euro

2007

Kredietcrisis

2012

EU wint Nobelprijs voor de Vrede

2016

Het Brexit referendum

Congres van Europa in Den Haag

Na de Tweede Wereldoorlog bespreken ruim 750 afgevaardigden uit 26 Europese landen politieke, economische en culturele samenwerking. Dit congres in de Ridderzaal leidt tot de oprichting van de Raad van Europa (RvE) in 1949.

Foto: Wikimedia Commons

Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS)

De Benelux-landen, West-Duitsland, Frankrijk en Italië (‘de Zes’) richten de EGKS op en beginnen met Europese integratie. De voorlopers van de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en het Hooggerechtshof worden hierbij geïntroduceerd.

Foto: Wikimedia Commons

EURATOM

Naast kolen en staal, gaat Europa ook samenwerken op het gebied van kernenergie. Dit wordt allemaal vastgelegd in het Verdrag van Rome. Dit is nog altijd de basis waarop de huidige EU gevormd is.

Foto: European Commission

Val van de Berlijnse muur

In de tussentijd zijn ook Denemarken, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Portugal en Spanje toegetreden tot de EU. In 1990 wordt Duitsland herenigd, waarna een jaar later de muur valt. Duitsland wordt nu ook in zijn geheel lid van de EU.

Foto: Wikimedia Commons

Verdrag van Maastricht

Met het Verdrag van Maastricht komt de Europese Unie zoals wij die nu kennen tot stand. De lidstaten besloten dat er één munt moest komen. Onderdeel van de interne markt was ook dat iedereen vrij moest kunnen reizen, wonen en werken over de grenzen van Europese landen. Vanaf 1995 werd dit mogelijk.

Foto: YouTube

Invoering van de Euro

Op 1 januari 2002 werd de Euro ingevoerd. Al sinds 1990 waren de lidstaten hier naartoe aan het werken. Alleen Denemarken en het Verenigd Koninkrijk besloten om niet mee te doen met de Euro, en behielden hun eigen munt.

Foto: European Commission

Kredietcrisis

De kredietcrisis zorgt voor grote economische schade en verlies van veel banen in heel Europa. Vooral de zuidelijke lidstaten worden hard getroffen. In de nazomer van 2008 komt de crisis op een hoogtepunt, en pas in 2011 ging het weer beter met de economie.

Foto: Patrick Stahl (CC)

EU wint Nobelprijs voor de Vrede

In 2012 won de Europese Unie de Nobelprijs voor de Vrede. Dat is heel bijzonder. In tijden van economische crisis toonde de Europese Unie leiderschap en heeft ze de zaak bij elkaar gehouden, aldus het Comité. Maar de EU zorgde er ook voor dat veel landen geen oorlogen meer met elkaar voeren (bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland) en dat veel Europese landen democratieën zijn geworden. Het is daarmee het grootste vredesproject aller tijden.

Foto: European Parliament

Het Brexit referendum

Op 23 juni kiest 51,9% van de Britse bevolking voor het verlaten van de EU. Tot op de dag van vandaag is het nog niet gelukt om tot een akkoord te komen. Want na het referendum, bleef de vraag over hóe ze dan uit de EU stappen. Het VK heeft tot 31 oktober 2019 de tijd om tot een akkoord te komen.

Foto: Wikimedia Commons

Sluit je aan bij D66

Bouw je mee aan de toekomst? Zodat we de wereld schoon achter laten voor onze kinderen? We volop woningen bouwen? En werken aan écht progressieve thema's, zoals voltooid leven en lhbti-rechten? Doe mee!
Word lid van D66